Sähköurakointi

SÄHKÖ-VIREL OY on Vantaalta käsin toimiva sähköurakointi, huolto- ja -kunnossapitoyritys. Meiltä saa kaikki sähköalan palvelut suunnittelusta asennuksiin ja konsultoinnista ylläpitoon. Toteutamme niin uudiskohteet kuin laajemmatkin saneeraukset sekä hoidamme pienet asennustyöt ja huollot – aina ammattitaidolla ja luotettavasti. Tarjoamme kattavasti sähkö-, KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmä-, tele- ja turva- sekä tietojärjestelmäpalveluita. Toimimme sekä yritysten, että kotitalouksien kanssa.

Meille on tärkeää vastata asiakkaan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Hankalien haasteiden ratkaiseminen on meille mahdollisuus hyödyntää ammattitaitoamme ja osoittaa vankka kokemuksemme alalta. Meille on tärkeää, että sähköalan hankkeet ja projektit etenevät osaltamme aikataulussa, sujuvasti sekä asiakkaan tarpeiden mukaan joustavasti. Toteutamme kaikki sähkötyöt laadukkaasti ja oikeaoppisesti. Toimimme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös projektien kokonaistoteutuksista (KVR) vastaten. Kuulumme Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Palvelemme yksityisiä, yrityksiä, taloyhtiöitä ja julkista sektoria. Toimialueemme kattaa Helsingin, Vantaan, Espoon ja Uudenmaan.

Tehdystä asennustyöstä on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Huoltopalvelumme – Sähköpuoti hoitaa ketterästi asennukset, korjaukset ja huollot.

SÄHKÖ-VIREL OY:n palvelukonsepti perustuu yksinkertaiseen perusajatukseen:
Asiakkaalla on tarve, Sähkö-Virel toteuttaa sen!

Ota yhteyttä!

PALVELUT


 

SÄHKÖURAKOINTI

Teemme sähköurakointia ja -asennustöitä joko erillisinä, SR-, PJU-urakoina tai vastaten projektien toteutuksista kokonaisvastuurakentamisen (KVR) sopimusmallilla. KVR-urakoinnoissa vastaamme työmaasta suunnittelusta toteutukseen kokonaisvastuuperiaatteella, mikä mahdollistaa hallittavan aikataulun ja budjetissa pysymisen. Kun tilaaja valitsee KVR-sopimusmallin, hän saa meistä luotettavan kumppanin, mikä helpottaa tilaajan roolia kohteen hallinnoinnissa sekä usein tarjoaa tilaajalle useampia toteutusvaihtoehtoja, joista valita paras toteutettavaksi. Toimimme myös muilla tilaajan määrittelemillä urakkasopimusmalleilla.

Suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöjen koko sähköistyksen sekä tieto- että turvajärjestelmät. Palvelumme kattavat kaikki sähköalan työt. Asennamme ja suunnittelemme myös paloilmaisinjärjestelmät.

Emme ole sitoutuneet vain tiettyihin valmistajiin tai tukkuihin vaan ylläpidämme hyviä yhteistyösuhteita useisiin alan toimijoihin, jotta voimme toimittaa juuri ne tuotteet, joita asiakkaamme toivoo. Käytämme vain laadukkaita, standardit täyttäviä tuotteita.

Toimintamme kattaa tarpeen mukaiset luvat ja vastuuhenkilöt.

KONSULTTIPALVELUT

Kokeneet asiantuntijamme neuvovat tilaajaa esimerkiksi taloteknisessä budjetoinnissa, jolloin toteutussuunnitelmista saadaan kokonaisuuden kannalta toimivat ja kustannustehokkaat – niin rakennuttajalle kuin loppukäyttäjällekin. Toimimme myös muiden toteuttamien hankkeiden konsultoinnissa asiantuntijaroolissa vastaten teknisestä ammatillisesta näkemyksestä puolueettomasti. 

SÄHKÖSUUNNITTELU

Suunnittelemme energia- ja kustannustehokkaita sähköjärjestelmiä, jotka ovat ajantasaisia ja täyttävät lakien, määräysten ja sähköalan standardien mukaiset vaatimukset sekä ennen kaikkea vastaavat asiakkaan tarpeita. Tarvittaessa konsultoimme suunnitelmien tekoa ja valvomme suunnitelmien toteutusta. Hyvin laadittu sähkösuunnitelma säästää kustannuksia toteutuksessa, kestää aikaa ja on muunneltavissa muuttuviin tarpeisiin.

KNX-PALVELUT

KNXTarjoamme KNX- ja automaatiojärjestelmien suunnittelu- ja asennuspalveluita. KNX on standardoitu ja laitevalmistajariippumaton alusta älykkäille automaatio- ja ohjausjärjestelmille. Se mahdollistaa mm. valaistuksen, lämmityksen ja jäähdytyksen, ilmanvaihdon sekä turvalaitteiden ohjauksen keskitetysti yhdestä hallintapaneelista. Lisäksi se mahdollistaa järjestelmän etäohjauksen. Automaatiojärjestelmä on mahdollista ja usein kannattavaakin lisätä myös jo olemassa oleviin kohteisiin. Taloyhtiöille ja kiinteistöille taloautomaatio tuo etuja energiankulutuksen hallinnassa sekä ohjauksessa, se auttaa säästämään kustannuksissa, lisää turvallisuutta sekä helpottaa vian etsinnässä.

TALOAUTOMAATIO

Sähköjärjestelmien modernisoinnilla voidaan kasvattaa kiinteistön arvoa, parantaa viihtyisyyttä sekä vähentää energian käyttöä, mikä tuo säästöjä kustannuksissa sekä pienentää kiinteistön hiilijalanjälkeä. Toteutamme laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat taloautomaatiojärjestelmät suunnittelusta asennukseen. Taloautomaatio mahdollistaa sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksen seurannan. Automaattinen seuranta lisää järjestelmien hallittavuutta, säästää energiaa ja mahdollistaa järjestelmien ennakoivan ylläpidon.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tarjoamme huolto-, kunnossapito- ja vikakorjauspalvelut kattavasti.

Vuosihuoltosopimus kanssamme takaa säännölliset tarkastukset ja huollot, jolloin kiinteistöjen sähkölaitteet toimivat tarkoituksenmukaisesti ja energiatehokkaasti. Ylläpidämme jokaisesta huollon piirissä olevasta kohteesta sähköistä huoltokirjaa, joka on asiakkaan käytettävissä. Uudiskohteissa ylläpidämme automaattisesti huoltokirjaa takuuhuollon kohteista. Vuosihuoltosopimuksella taataan kiinteistöjen arvoa ylläpitävät huollot suunnitellusti ja minimoidaan kiinteistöille aiheutuvat yllättävät vahingot. Pyydä tarjous vuosihuollosta!

Pienissä huolto-, korjaus- tai asennustarpeissa sekä valaisimien kunnostuspalveluissa auttaa huoltopalvelumme Sähköpuoti.