LVI-urakointi

LVI-VIREL OY on Vantaalta käsin toimiva täyden palvelun LVI-urakointi, -huolto ja -kunnossapitoyritys, joka tarjoaa asiakkailleen lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtoalan palveluita suunnittelusta asennuksiin. Meiltä saa kaikki LVI-alan palvelut suunnittelusta asennuksiin ja konsultoinnista ylläpitoon. Toteutamme niin uudiskohteet kuin laajemmatkin saneeraukset sekä hoidamme pienet asennustyöt ja huollot – aina ammattitaidolla ja luotettavasti. Toimimme sekä yritysten, että kotitalouksien kanssa.

Meille on tärkeää vastata asiakkaan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Hankalien haasteiden ratkaiseminen on meille mahdollisuus hyödyntää ammattitaitoamme ja osoittaa vankka kokemuksemme alalta. Meille on tärkeää, että LVI-alan hankkeet ja projektit etenevät osaltamme aikataulussa, sujuvasti ja asiakkaan tarpeiden mukaan joustavasti. Teemme kaikki LVI-työt laadukkaasti ja oikeaoppisesti. Toteutamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös projektien kokonaistoteutuksia (KVR). Kuulumme Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Huoltopalvelumme – Kylmäpuoti hoitaa ketterästi lämpö-, vesi-, ja ilmanvaihtoon liittyvät asennukset, huollot ja korjaukset.

LVI-VIREL OY:n palvelukonsepti perustuu yksinkertaiseen perusajatukseen:
Asiakkaalla on tarve, LVI-Virel toteuttaa sen!

Ota yhteyttä!

PALVELUT


LVI-URAKOINTI

Teemme LVI-urakointia ja – asennustöitä joko erillisinä, SR-, PJU-urakoina tai vastaten projektien toteutuksista kokonaisvastuurakentamisen (KVR) sopimusmallilla. KVR-urakoinnoissa vastaamme työmaasta suunnittelusta toteutukseen kokonaisvastuuperiaatteella, mikä mahdollistaa hallittavan aikataulun ja budjetissa pysymisen. Kun tilaaja valitsee KVR-sopimusmallin, hän saa meistä luotettavan kumppanin, mikä helpottaa tilaajan roolia kohteen hallinnoinnissa sekä usein tarjoaa tilaajalle useampia toteutusvaihtoehtoja, joista valita paras toteutettavaksi. Toimimme myös muilla tilaajan määrittelemillä urakkasopimusmalleilla.

Suunnittelemme ja toteutamme kaikki vesi-, viemäri-, ilma- ja jäähdytys- sekä lämmitysjärjestelmät. Palvelumme kattavat LVIAK-alan työt uudiskohteista saneerauksiin ja pienempiin huolto- ja korjaustöihin.

Emme ole sitoutuneet vain tiettyihin valmistajiin tai tukkuihin vaan ylläpidämme hyviä yhteistyösuhteita useisiin alan toimijoihin, jotta voimme toimittaa juuri ne tuotteet, joita asiakkaamme toivoo. Käytämme vain laadukkaita, standardit täyttäviä tuotteita.

Toimintamme kattaa tarpeen mukaiset luvat ja vastuuhenkilöt.

KONSULTTIPALVELUT

Kokeneet asiantuntijamme neuvovat tilaajaa esimerkiksi taloteknisessä budjetoinnissa, jolloin toteutussuunnitelmista saadaan kokonaisuuden kannalta toimivat ja kustannustehokkaat – niin rakennuttajalle kuin loppukäyttäjällekin. Toimimme myös muiden toteuttamien hankkeiden konsultoinnissa asiantuntijaroolissa vastaten teknisestä ammatillisesta näkemyksestä puolueettomasti.

LVI-SUUNNITTELU

Suunnittelemme energia- ja kustannustehokkaita LVIK-järjestelmiä, jotka ovat ajantasaisia ja täyttävät lakien, määräysten ja LVIK-alan standardien mukaiset vaatimukset sekä ennen kaikkea vastaavat asiakkaan tarpeita. Tarvittaessa konsultoimme suunnitelmien tekoa ja valvomme suunnitelmien toteutusta. Hyvin laadittu LVIK-suunnitelma säästää kustannuksia toteutuksessa, kestää aikaa ja on muunneltavissa muuttuviin tarpeisiin.

RAKENNUSAUTOMAATIO

Uudiskohteissa automaatio on jo itsestäänselvyys, mutta automaatiota voi ja usein kannattaa lisätä myös saneerauskohteisiin. Toteutamme laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat rakennusautomaatiojärjestelmät suunnittelusta asennukseen. Rakennusautomaatio mahdollistaa sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksen seurannan. Automaattinen seuranta lisää järjestelmien hallittavuutta, lisää turvallisuutta, säästää energiaa ja mahdollistaa järjestelmien ylläpidon ennakoivasti.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tarjoamme huolto-, kunnossapito- ja vikakorjauspalvelut kattavasti.

Vuosihuoltosopimus kanssamme takaa säännölliset tarkastukset ja huollot, jolloin kiinteistöjen LVI-laitteet toimivat tarkoituksenmukaisesti ja energiatehokkaasti. Ylläpidämme jokaisesta huollon piirissä olevasta kohteesta sähköistä huoltokirjaa, joka on asiakkaan käytettävissä. Uudiskohteissa ylläpidämme automaattisesti huoltokirjaa takuuhuollon kohteista. Vuosihuoltosopimuksella taataan kiinteistöjen arvoa ylläpitävät huollot suunnitellusti ja minimoidaan kiinteistöille aiheutuvat yllättävät vahingot. Pyydä tarjous vuosihuollosta!

Pienissä huolto-, korjaus- tai asennustarpeissa auttaa huoltopalvelumme Kylmäpuoti.