Talotekniikkavinkit

Olemme koostaneet taloteknisiä vinkkejä, joissa ammattilaisemme kertovat mitä kodin sähkö- ja LVI-järjestelmiä pitää huoltaa säännöllisesti ja mitkä huoltotoimet voi toteuttaa itsenäisesti.


Korvausilman merkitys painovoimaisessa ilmanvaihdossa

Perinteisesti 1960-luvulle saakka rakennuksissa on käytetty painovoimaista ilmanvaihtoa. Rakennuksen ilmanvaihto perustuu siis ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon ja ilma kulkee rakennuksessa vapaasti. Yleensä tuloilma- eli korvausilmaventtiilit sijaitsevat ulkoseinissä tai ikkunoiden karmeissa. Poistoilma puolestaan poistuu esim. liesituulettimen tai takan hormin kautta.

Painovoimainen ilmanvaihto ei ole hallittavissa käytön mukaan vaan ilman virtaukseen vaikuttaa suuresti sääolot. Kylmässä ja tuulisessa säässä ilma kiertää runsaasti, kun taas tyynessä ja helteisessä säässä se ei juurikaan kierrä. Ilmavirtaus saattaa myös riippuen vaihtelevista paineoloista vaihtaa suuntaa siten, että poistoilmaventtiilit tuovatkin ilmaa sisään ja ilma poistuu tuloilmaventtiileistä.

Painovoimainen ilmanvaihto toimii vain, mikäli korvausilmaventtiilit ovat riittävän suuret ja niitä sijaitsee kaikissa tarvittavissa tiloissa.  Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tulee myös huolehtia, että ilmalla on vapaa virtausmahdollisuus ilman poistumispaikkoihin – esimerkiksi olohuoneesta keittiön hormille.

Korvausilmaventtiilit synnyttävät väistämättä vedon tunnetta, kun venttiileistä virtaa sisään pääosin lämmittämätöntä ulkoilmaa. Korvausilmaventtiileitä ei tule missään nimessä kuitenkaan tukkia! Mikäli rakennukseen ei virtaa riittävästi ilmaa venttileistä, virtaa ilma vääristä paikoista kuten rakenteiden liitoksista kuljettaen sisäilmaa heikentäviä partikkeleita hengitysilmaan. Myös jos ilmaa ei ole riittävästi saatavilla, ei sitä myöskään poistu riittävästi, mikä saattaa aiheuttaa sisätilojen kosteusongelmia.

Vedon tunnetta voi vähentää venttiiliin yhteydessä toimivilla puhaltimilla, jotka sekoittavat kylmän ulkoilman lämpimään huoneilmaan. Sisäilman laadun parantamiseksi korvausilmaventtiileissä olisi hyvä käyttää suodattimia, jotka estävät pienhiukkasten kuten siitepölyn kertymisen rakennukseen sisälle. Ilman poistumista voi myös tehostaa erilaisilla hormipuhaltimilla.

Ota yhteyttä ilmanvaihtoalan ammattilaisiimme, mikäli kaipaat keinoja parantaa painovoimaisen rakennuksen ilmanvaihtoa.