Virel bolaget

Virel-bolaget utgörs av Sähkö-Virel oy/ab, LVI-Virel oy/ab och Sähköpuoti. Verksamheten startades år 2011 genom att Sähkö-Virel oy/Ab grundades. I.o.m. att sysselsättningen ökade och företaget växte så grundades även LVI-Virel Oy/Ab för att stöda det helhetsmässiga förverkligandet av tekniskt husbyggnadsarbete. Sähkö-Virel Oy/Ab köpte Sähköpuoti Oy/Ab och dess hela aktiestock i april 2017. Sähköpuoti är nu en del av Virel-bolaget. Denna fusion stärker Virel-bolagets position inom den husbyggnadstekniska branschen i södra Finland. Verksamheten i Sähköpuoti fortsätter oavbrutet. Virel-bolaget sysselsätter tiotals yrkesskickliga personer inom den hustekniska branschen.

Det är viktigt för oss att företräda som pålitliga och yrkeskunniga inom marknadsområdet för den hustekniska branschen. Våra kunder är viktiga för oss och därför betjänar vi var och en med vördnad.

Servicekonceptet inom Virel kan uttryckas enligt följande:

Kunden har ett behov och Virel kan stå till tjänst!


 

Sähkö-Virel Oy/Ab fungerar och är verksam i huvudstadsregionen. Företaget erbjuder el-, service- och underhållsarbete inom elbranschen. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av el-, tele- och dataanläggningstjänster. Företaget har även möjlighet samt erfarenhet av att implementera helhetsmässiga projekt.

Servicebilarna är utrustade så att kunderna kan få snabb och effektiv service vid behov.


 

LVI-Virel Oy/Ab fungerar och är verksam i huvudstadsregionen. Företaget erbjuder sina kunder helhetsmässiga VVSA-tjänster, både planering och genomföring av arbetet. Värme-, vatten-, ventilations- och luftkonditioneringsarbeten kan även göras i samarbete med el-sidan. Vi förverkligar och implementerar även helhetsmässiga projekt.